Portfolio - R&D pipelines etc.

  • IMS R&D Focus (login) - aktuální informace o molekulách v různých fázích originálního lékového vývoje (od in-vitro testování až po Phase IV/marketed) - změny ve vývoji, testované indikace, FDA/EMEA submissions.
  • IMS Knowledge Link (login) - Pokračování IMS R&D Focus. Over 26,000 R&D drugs updated weekly, Global sales data for over 4,800 launched products, National sales data for the top 15 products in ALL leading therapy areas, Company and product profiles, Five-year market forecasts.
  • BioPharm Insight (login) - podobný druh informací jako IMS R&D Focus.
  • Pharmaprojects (login) - podobný druh informací jako IMS R&D Focus.
  • Adis R&D Insight (login) - podobný druh informací jako IMS R&D Focus.
  • Prous Science Drug Data Report (login) patentové informace, informace o klinickém vývoji atd., ročně přibývá cca 10 000 nových položek. Retrospektiva od roku 1988.
  • Derwent Drug File (login) is the definitive source for information on all aspects of drug development, synthesis, evaluation, manufacture and use. It provides references from the worldwide pharmaceutical literature going back to 1964. An estimated 20 percent of the data in Drug File is not available in any other drug database.
  • Newport Horizon Premium (login) a Newport Horizon Global (login) patentové informace, data exclusivity, registrační informace, profily kompetitorů, vyhodnocování kandidátů na vývoj,  API sourcing, API consumption data by region by dose form, and routes of synthesis data, API licensing aj.

a další..