Farmakokinetika, chemické informace

 • FDA Guidance for Industry k jednotlivým molekulám
 • EPAR European Public assessment Reports
 • Drugs com - oficiální FDA monografie u schválených léků
 • SciFinder (login)
 • BCS klasifikace - TSRL Inc.
 • DrugBank - University of Alberta
 • Disoluční metody - FDA  
 • Toxikologie - databáze RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). Informace o databázi RTEC též zde.
 • ChemIDPlus Lite - Chemical Information Resources pointing to biomedical information.
 • Wilson and Gisvold's textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry
 • Cell Signaling Pathfinder - databáze popisů drah nitrobuněčné signalizace