Mezinárodní lékové databáze

 

Tyto zdroje umožňují hledat přípravek podle účinné látky ve více zemích současně.

 • WHO Drug Dictionary (login); Nejširší mezinárodní léková databáze. Aktuální data z více než 100 zemí o všech přípravcích na trhu.
 • Oficiální dokument EMEA s doporučeními "kde hledat".  Ale Medlinks jsou podrobnější ;-) Data providers and sources to identify existing authorised medicinal products in the European Union and European Economic Area.
 • Orphan medicinal products - registr EMEA
 • FDA Orange Book
 • FDA Approved Drug Products
 • ABDA - International drugs (login); mezinárodní (kromě německy mluvících zemí, které mají samostatné ABDA databáze). Dobře pokrývá CZ, FR, UK, BE, IT, částečně - DK, SE, NO, CH, HU, SI, GR, IR a ostatní západoevropské země + Chorvatsko, Srbsko, USA, Jihoafriská republika, Kanada, Rusko (velmi omezeně). Téměř nepokrývá Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Pobaltí. Vyhledávání - účinná látka, kombinace kombinace účinných látek, název přípravku, ATC, kombinace ATC a účinné látky (kombinované přípravky). Rx/OTC - ne. SPC/PIL - ne.
 • ABDA - Deutsche Fertigarzneimttel (login); 100% německého trhu. Pokročilé vyhledávání - účinná látka, kombinace účinných látek, název přípravku, ATC, kombinace ATC a další účinné látky (kombinované přípravky). Evidence Rx/OTC.
 • MRI Product Index  - Databáze léků které byly registrovány MRP/DCP. Dá se zjistit též RMS/ CMS, datum registarce atd. Pokud lék není v MRI Product Index nebo v databázi EMEA, ale je v národní databázi, znamená to že byl registrován národní procedurou.
 • Databáze EMEA (EPARs) - pouze přípravky registrované centralizovanou procedurou.
 • EUDRAPHARM - záznamy totožné s databází EMEA, jiné vyhledávání 
 • DRUGDEX® Tradename List (login) např. v rámci Micromedexu. Součást databáze DRUGDEX (vyhledávání názvů léků podle účinné látky - mezinárodní, více v USA, neudává formu ani podrobné složení, neumožňuje hledat podle kombinací). ATC ne, Rx/OTC ne.
 • NEWPORTS HORIZON Premium; (login) - hledání léků podle účinné látky je doplňkovou funkcí systému, neumožňuje vyhledávání podle kombinací. Hlavní specializací Newports jsou patenty, data exclusivity, registrační informace, profily kompetitorů, vyhodnocování kandidátů na vývoj,  API sourcing, API consumption data by region by dose form, and routes of synthesis data, API licensing aj.