Kompendia

 

 • AISLP (login)
 • MICROMEDEX (login) sdružuje především tato kompendia:
  • DRUGDEX System - US, podrobné, hodnotí a škáluje kvalitu citovaných zdrojů
  • MARTINDALE  - britské lékové kompendium, méně podrobné, nezávislé na Drugdexu, cituje
  • PDR - derivát Drugdexu, málo podrobné
  • POISINDEX Managements  - toxicita, cituje
  • REPRORISK System  - jak je v USA lékzařazen z hlediska rizik užívání v těhotenství, cituje
  • a další zdroje zde neuvedené
 • PharmaMed (login) - německé kompendium. Více informací zde.
 • Facts and comparisons (login) Méně podrobné než databáze Micromedexu, metodika nezávislá na Drugdex a Martindale.
 • Medicines Complete - UK (login) nezávislé na databázích Micromedexu, rozsáhlé.
 • AHFS Drug Information (login). AHFS is the premier drug information database, providing an evidence-based foundation for safe and effective drug therapy. Nezávislé na databázích Micromedexu, rozsáhlé.